TŘEBAŘOV

Hlavní nabídka

Úvodní stránka
Nástěnka
Představení obce
Školství
Svazek kanalizace
Spolky a organizace
Lékaři
Svoz odpadu
Projekty spolufin. EU
Fotogalerie
Regionální internet

Obecní úřad

Základní informace
Obecní symbolika
Popis úřadu
Kontaktní údaje
Poskytování informací
Obecní dokumenty
Zpravodaje

Zpět  

Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva obce Třebařov,

Publikováno: před jedním rokem

které se koná ve středu 7.10.2020

v 17,00 hod. v budově hasičské zbrojnice.

 

Program

 14. zasedání Zastupitelstva obce Třebařov

 

1)      Zahájení, ustanovení zapisovatele

2)      Schválení programu jednání ZO

3)      Volba ověřovatelů zápisu 14. zasedání ZO

4)      Volba návrhové komise

5)      Kontrola zápisu z 13. zasedání ZO

6)      Projednání zprávy o posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Pořízení schodišťové plošiny pro ZŠ Třebařov“

7)      Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12–2019911/VB/01, Třebařov p. č. 2689/2, smyčka + SS100

8)      Projednání Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje podle „Zásad pro poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu PK a způsobu jejich využití na roky 2019–2020“

9)      Žádost Rybářství Litomyšl, s.r.o. o prodej pozemku p.č. 5317 ostatní plocha o výměře 650 m²

10)   Projednání návrhu úpravy odměn ZO

11) Různé

12) Diskuse

13) Seznámení s usnesením

14) Závěr

 

© 2016 – 2021 UJOSOFT -bobobubo