TŘEBAŘOV

Hlavní nabídka

Úvodní stránka
Nástěnka
Představení obce
Školství
Svazek kanalizace
Spolky a organizace
Lékaři
Svoz odpadu
Projekty spolufin. EU
Fotogalerie
Regionální internet

Obecní úřad

Základní informace
Obecní symbolika
Popis úřadu
Kontaktní údaje
Poskytování informací
Obecní dokumenty
Zpravodaje

Zpět  

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje

Publikováno: před jedním rokem

Starosta obce Třebařov podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,


oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční dne 2.10.2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 3.10.2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

2. Místem konání voleb ve volební okrsku č. 1 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Třebařov, je volební místnost v hasičské zbrojnici v Třebařově .


3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

© 2016 – 2021 UJOSOFT -bobobubo