TŘEBAŘOV

Svazek kanalizace Třebařov

 

Členy svazku jsou tyto obce:

obec Třebařov, zastoupená starostou obce, se sídlem Třebařov 44, PSČ 569 33, IČO: 00277517

obec Koruna, zastoupená starostou obce, se sídlem Koruna 10, PSČ 563 01, IČO: 00276863

obec Krasíkov, zastoupená starostou obce, se sídlem Krasíkov 64, PSČ 563 01, IČO: 00485535

obec Tatenice, zastoupená starostou obce, se sídlem Tatenice 86, PSČ 561 31, IČO: 00279625

 

Svazek kanalizace Třebařov byl založen dne 16.4.2012 za účelem výstavby nové kanalizační sítě v členských obcích a ČOV v obci Tatenice a následného provozu, údržby a oprav majetku svazku.

 

Sídlo svazku: Třebařov 44, 569 33 Třebařov

IČO: 72564245

Předseda svazku: Švichký Josef, mobil 603534961

Místopředseda svazku: Mgr. Žák Vladimír

Bankovní účet:  3657677319/0800

Datová schránka: sa6662q

 

GDPR

Informační povinnost

 

Svazek kanalizace Třebařov zpracovává osobní údaje (dále jen „OÚ“) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů.  OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od SKT přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

 

Správce osobních údajů:

Svazek kanalizace Třebařov
sídlo:  Třebařov 44, PSČ 56933

IČO: 72564245,

datová schránka: sa6662q,

telefon: 461 324 120 nebo 736 629 829,      

e-mail: obec@trebarov.cz

 

Pověřenec:

Dobrovolný svazek obcí LANŠKROUNSKO,
IČO 70902640, sídlo Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, DS: 9e7dzu4,
kontaktní osoba:
RNDr. Antonín Fiala, e-mail: fiala@dso-lanskrounsko.cz, tel.: +420 603 874 843

 

© 2006 – 2021 UJOSOFT -bobobubo