TŘEBAŘOV

Současnost

Obec se nachází na Českomoravském pomezí, v nadmořské výšce 360 m, 8,5 km severně od Moravské Třebové, 20 km severovýchodně od Svitav a 14 km jihovýchodně od Lanškrouna. Okolí obce je kopcovité, lesnaté, vhodné pro lovení zvěře, sběr hub a rekreaci. Je také protkáno cyklostezkami. V obci je převážně zástavba rodinných domů, v menší míře bytové domy. Zástavba je rozložena podél místního potoka a silnice II. třídy v délce cca 6 km. V obci je devítiletá základní škola a škola mateřská. Přímo v obci hospodaří ZDV Třebařov, průmysl je zastoupen firmou Roltechnik s.r.o., která se zabývá výrobou sprchových koutů. Obec je zásobována vodou z vlastních vodovodních řadů, plynofikována byla v roce 2002. 

hkdPrvní písemná zmínka o Třebařově je z roku 1267, kdy Boreš z Rýzmburka založil augustiniánský klášter Maria Kron, kterému  daroval 20 lánů v Třebařově. Zřícenina Augustiánského kláštera se tu zachovala dodnes.

V roce 2005 byl vysvěcen v kostele Nejsvětější Trojice Třebařov prapor a znak obce Třebařov. Znak i prapor vychází z historických poznatků a pečetí. Tři mušle v hlavě znaku značí hlavní atribut zakladatele naší nejstarší památky (klášter Koruna) sv. Augustiniána. Rovněž jsou vykládány jako tři historické hlavní části Třebařova (Velký, Malý a Střední Třebařov). Dubová ratolest vyznačuje sílu, mohutnost a tvrdost zdejšího lidu.

hrKostel Nejsvětější Trojice leží v horní části Třebařova. Je to jedna z nejstarších památek obce. V nedávné době byla rekonstruována zvonice a osvětlené hodiny na věži. Pravidelně se zde schází katoličtí věřící a poslouchají bohoslužby místního faráře Otce Karla Macků.

 V dolní části vyčnívá nad okolní krajinu zřícenina starého kláštera. Je to nejstarší památka naší obce. Dochovala se nám pouze přední stěna se starou zvonicí. Byl založen už v roce 1267 Borešem z Rýzmburka na pahorku u řeky Sázavy jako augustiniánský klášter jménem Corona S. Mariae (přeloženo jako Koruna Svaté Marie). Přebývali v něm mnichové Augustiniáni, jejichž patronem byl Svatý Augustin.

 

© 2006 – 2021 UJOSOFT -bobobubo