TŘEBAŘOV

Školství

Základní kámen ke stavbě školy byl položen v roce 1927. Školní budovy jsou po rekonstrukci vcelku v dobrém technickém stavu. Vedle devíti učeben disponuje škola odbornou učebnou výpočetní techniky, žákovskou knihovnou, dílnou, cvičnou kuchyní, tělocvičnou a učebnou výtvarné výchovy. K tělovýchovným aktivitám slouží i školní hřiště.

logozs

 

Mgr. Petr Šrol ředitel školy
Iveta Kozáková vedoucí stravování
Jana Vystrčilová vedoucí učitelka Mš

 Víc informací získáte na www stránkách školy: http://www.zstrebarov.cz/

 

© 2006 – 2021 UJOSOFT -bobobubo