TŘEBAŘOV

Odečty elektroměrů

cez-1-nahled ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že ve dnech 19.3.2021 – 1.4.2021 budou pracovníci společnosti provádět pravidelné odečty elektroměrů na odběrných místech v obci Třebařov. Žádají proto o umožnění volného a bezpečného přístupu k elektroměrům. Pokud nemůžete ze závažných důvodů a výjimečně elektroměr zpřístupnit, je alternativou samoodečet. Stav svého elektroměru můžete nahlásit telefonicky: tel. 800 850 860, e-mailem: info@cezdistribuce.cz, zasláním vyplněného korespondenčního odečtového lístku (bez poplatku), nebo prostřednictvím Distribučního portálu (DIP).

Publikováno: před třemi měsíci
Přečteno: 212x

Minuta ticha za oběti pandemie

Vážení občané,

tak jako Pardubický kraj, připojuje se i Obecní úřad Třebařov k iniciativě Minuta ticha za oběti pandemie. Jako vyjádření úcty k obětem budeme držet spolu s ostatními úřady minutu ticha v pondělí 22.3.2021 ve 12:00 hod.

Publikováno: před třemi měsíci
Přečteno: 212x

Nabídka respirátorů

Vážení občané,

v těchto dnech obdrželi senioři starší 65 let sadu respirátorů. V případě potřeby si mohou občané zakoupit respirátor FFP2 NR-PREMIUM české výroby v kanceláři obecního úřadu za nákupní cenu 18,– Kč za kus.

Publikováno: před třemi měsíci
Přečteno: 224x

Vyúčtování Tříkrálové sbírky 2021 Moravskotřebovska a Jevíčska

tri-kralove-obrazek-nahledZaměstnanci Charity Moravská Třebová provedli vyúčtování a zhodnocení Tříkrálové sbírky 2021 v regionu Moravskotřebovska a Jevíčska. 

Charitě Moravská Třebová lidé darovali do kasiček umístěných na veřejně přístupných místech částku 271 336 Kč. Dárci, kteří se rozhodli přispět online, byli také velmi štědří a do virtuální kasičky přispěli částkou 53 943 Kč.

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2021 ve výši 325 279 Kč je přibližně polovina výtěžku loňského roku.
Poděkování patří všem lidem dobré vůle za jejich finanční příspěvky i za pomoc s umístěním kasiček.

 

Publikováno: před čtyřmi měsíci
Přečteno: 636x

Změna ordinačních hodin MUDr. Grepla - únor 2021

lekar-3-nahled


Středa 10.2.   -  ZAVŘENO

Čtvrtek 18.2.   -   ZAVŘENO

Úterý 23.2.    -   ZAVŘENO

Čtvrtek 25.2.   -   ZAVŘENO

 


Publikováno: před čtyřmi měsíci
Přečteno: 374x

© 2006 – 2021 UJOSOFT -bobobubo