TŘEBAŘOV

Projekty spolufinancované EU

Základní informace o projektu

Název projektu: Výstavba multifunkčního objektu a revitalizace vybraných částí obce
Investor: Obec Třebařov • www. trebarov.cz
Zahájení projektu: červenec 2009
Ukončení projektu: září 2010

Místo realizace projektu a investiční náklady:

popis

Stručný popis projektu: V rámci projektu byly revitalizovány dvě veřejné plochy. Jednou z nich je náves na horním konci obce před obecním úřadem a druhou je lokalita na dolním konci obce označována „Husí rynk“. Kromě toho byl vybudován moderní multifunkční objekt a moderní dětské hřiště, včetně revitalizace okolních ploch kolem tohoto nového objektu. Realizace projektu přinesla zlepšení estetického vzhledu frekventovaných veřejných ploch, došlo k rozšíření zeleně pro relaxaci obyvatel a v neposlední řadě byl vybudován moderní multifunkční objekt, který  významně přispěje k posílení a rozšíření společenských, kulturních i sportovních aktivit obyvatel obce. 

Realizace projektu byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

fondynuts

www.rada-severovychod.cz

© 2006 – 2019 UJOSOFT -bobobubo