TŘEBAŘOV

Hlavní nabídka

Úvodní stránka
Nástěnka
Představení obce
Školství
Svazek kanalizace
Spolky a organizace
Lékaři
Svoz odpadu
Projekty spolufin. EU
Fotogalerie
Regionální internet

Obecní úřad

Základní informace
Obecní symbolika
Popis úřadu
Kontaktní údaje
Poskytování informací
Obecní dokumenty
Zpravodaje

Ověřit CSS!

Elektronická podatelna

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných, opatřených platným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou. 

Je provozována v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 212/2012 Sb., o struktuře údajů, na základě kterých je možné jednoznačně identifikovat podepisující osobu, a postupech pro ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu, elektronické značky, kvalifikovaného certifikátu, kvalifikovaného systémového certifikátu a kvalifikovaného časového razítka (vyhláška o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu).

Možnosti elektronického podání

Prostřednictvím e-mailu: podatelna@trebarov.cz
Prostřednictvím datové schránky: ijtbuc7
Maximální velikost datové zprávy: 10 MB
Na technickém nosiči dat (CD, DVD): CD, DVD, Flash Disk…

Požadavky na elektronická podání

Pokud je přílohou soubor, obecní úřad akceptuje soubory ve formátech:
HTML hypertextový dokument  
TXT prostý text
RTF dokument v textovém standardu RTF
PDF dokument ve formátu Adobe Acrobat
DOC a DOCX dokument MS Word
XLS a XLSX dokument MS Excel
ODT nebo ODS dokument Open Office
 
Případně v běžném grafickém formatu: JPG, PNG, GIF, TIF

Více souborů je možné komprimovat do formátu *.ZIP
Jednou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání. Maximální velikost přílohy pro elektronické podání (mimo technický nosič) je 10 MB.

Adresa umístění elektronické podatelny

OÚ Třebařov
Třebařov č. 44
569 33 Třebařov

Úřední hodiny pro příjem podání na technických nosičích dat

Pondělí: 8:00 – 11:30, 12:30 – 16:30
Středa: 8:00 – 11:30, 12:30 – 16:30

Příjem a zpracování elektronických podání

  • Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání, vyrozumí o tom odesilatele obratem e-mailovou zprávou, odeslanou na adresu uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol e-podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti e-podpisu, přítomnosti viru atd. Neprojde-li e-podání některou kontrolou, není e-podatelnou přijato a ve zprávě je pak uveden konkrétní důvod. Vypsány jsou i identifikační údaje e-podání. Vlastní potvrzení je textový soubor, tvořící přílohu elektronicky podepsaného e-mailu. (Elektronický podpis se jeví jako další příloha.).
  • Pokud si odesílatel vymíní zaslání zprávy o přijetí podání v listinné podobě, elektronická podatelna mu zprávu v této podobě odešle.
  • Pokud si odesilatel vymíní, může být další komunikace s Moravským zemským archivem v Brně vedena výhradně v listinné podobě.
  • Po přijetí elektronického podání je elektronická písemnost podána do spisové služby. Další postup je již stejný jako u běžného podání.

Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu (vydal ÚVIS č.016/01.01)

© 2016 – 2021 UJOSOFT -bobobubo