TŘEBAŘOV

Historie obce

Velká, před druhou světovou válkou německá obec. Původní osídlení bylo zřejmě slovanské. První písemná zmínka o Třebařově je z roku 1267, kdy Boreš z Rýzmburka založil augustiniánský klášter Maria Kron, kterému daroval 20 lánů v Třebařově. Roku 1270 převor Oldřich odkoupil třebařovskou zákupní rychtu a přeměnil ji v klášterní dvůr. Roku 1398 byl Třebařov částí třebovského panství, roku 1408 dostal od pánů z Kunštátu právo odúmrti. Třebařov se dělil na Velký a Malý. Roku 1602 to byly dvě samostatné vsi a každá měla svého rychtáře, patřily k zábřežskému panství. Roku 1875 byly opět přičleněny k panství třebovskému. Roku 1881 byly spojeny v jednu obec.
Je zde zachován kostel sv. Trojice z roku 1769 (jeho sakristii tvoří kaple z roku 1736), zřícenina kláštera Koruna z roku 1267, plastika z roku 1820. V Třebařově se narodil politik Hans Knirsch (1877 – 1934).

Něm.: Triebendorf, 1939 Triebenhof. Česky též Třebovárov, Třebovářov

 

© 2006 – 2021 UJOSOFT -bobobubo